Hạt nhựa trao đổi ion

Liên hệ

Mã sản Phẩm: TA-IE

1. Nguyên lý của quá trình trao đổi ion:

     Sử dụng vật liệu trao đổi ion để loại bỏ các ion tự do trong nước sau khi đã qua lọc than hoạt tính. Vật liệu trao đổi ion là các hạt nhựa không hoà tan, trong cấu trúc phân tử có các gốc axit hoặc bazơ có thể thay thế được mà không làm thay đổi tính chất vật lý của chúng.

      Các ion dương hoặc âm cố định trên các gốc này đẩy ion tự do cùng dấu có trong nước.

2. Hạt nhựa trao đổi ion.

      Tuỳ theo ứng dụng hoặc yêu cầu xử lý cụ thể, có thể sử dụng loại vật liệu trao đổi ion khác nhau.
      Tuy nhiên, có thể dùng các vật liệu điển hình như sau:

  •        Làm mềm nước: sử dụng hạt nhựa chuyên làm mềm nước hoặc hạt nhựa trao đổi cation mạnh;
  • Khử khoáng: sử dụng hạt nhựa trao đổi cation và anion trong nhiều thiết bị khác nhau;

  • Khử ion hỗn hợp: sử dụng hạt nhựa hỗn hợp trong cùng một thiết bị;

  • Khử ion toàn bộ: sử dụng hạt nhựa trao đổi cation mạnh, yếu và anion mạnh, yếu trong các thiết bị khác nhau.

3. Đặc điểm hạt nhựa:

  • Kích thước đồng đều cho phép hệ thống vận hành với năng suất cao và chi phí vận hành thấp hơn các loại hạt thừờng, đồng thời tuổi thọ vận hành cho phép cũng cao hơn.

Sản Phẩm Đã Xem